Katsorsaavik NuuK

En vej mod en lysere tilværelse

Individuel behandling – tilpasset dig og din familie

Katsorsaavik Nuuk´s behandlingstilbud er til dig der har udviklet et skadeligt forbrug eller afhængighed af alkohol, hash eller andre afhængighedskabende midler. Vi tilbyder ambulant dag- og døgnbehandling i Nuuk. Intensive behandlingsforløb rundt om i Grønland, samt ambulant dagbehandling i Aalborg.

Katsorsaavik Nuuk behandlingscenter er baseret på en helhedsorienteret behandlingsmodel, der implementerer en videnskabelig tilgang. Vi tager udgangspunkt i en bio-psyko-social-spirituel model, som er nødvendig for at kunne stoppe afhængigheden. 

Mennesker er forskellige og der er behov for forskellige og målrettede behandlingsforløb. Vi bestræber os altid på at kunne tilbyde et individuel tilrettelagt behandlingsforløb der matcher den enkeltes behov. Behandlingsforløbet bliver sammensat ud fra en screening, vurdering og behandlingsplanlægning i samarbejde med den enkelte.

Du kan læse mere om de forskellige behandlingstilbud ved at klikke på link (billeder) herunder.


				

Alkohol

Har dit alkoholforbrug udviklet sig til et storforbrug eller til en afhængighed? Måske er et intensivt forløb i vores dag- eller døgnbehandling noget for dig?

Hash

Ryger du meget hash. Giver det problemer med uddannelse, arbejde eller familie og venner? Ønsker du dig en anden fremtid? Så er vores hashbehandling måske noget for dig.

Ludomani

Bruger du for mange penge på spil? Kan du ikke lade være med at spille, selv om du gerne vil? Antallet af nye spiller er stigende i Grønland, hvis du er en af dem er der hjælp at hente.

Familie behandling

Er du pårørende til en afhængig? Hvis ja, så ved du hvordan det berører dig og din familie. Det er vigtigt at du får en forståelse for, hvordan du selv er berørt – og vigtigst af alt, hvad du selv kan gøre for at få et bedre liv.

Børn er også mennesker

BEM er et program for børn, hvor de lærer følelser/tanker at kende ved at holde forskellige emner, ved at lege, tegne/male og forskellige aktiviteter.

TAPP - Teen age power program

Et personligt udviklingsprogram for unge der er vokset op hos misbrugere.

Hør nærmere om hvordan vi kan hjælpe dig

Kontakt os her